Dnia 9.03.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych kolejnego Projektu, realizowanego w ramach działania „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Projekt dotyczy budowy dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Spółki. Dofinansowanie (bezzwrotne) na realizację Projektu wynosi 85%.

W imieniu Zarządu Województwa umowę podpisali Pan Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pan Marcin Kuchciński – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, natomiast w imieniu MPEC podpis złożyła Pani Jolanta Błażejewska – Prezes Zarządu Spółki.

Głównym celem projektu jest budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych.

Pierwsza powstanie na dachu budynku biurowego przy ul. Kościelnej, druga naziemna na placu przy Ciepłowni Stefczyk.

Powyższa inwestycja wpłynie pozytywnie na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej zwiększy konkurencyjność Spółki, ale przede wszystkim w wyniku realizacji inwestycji spadną koszty związane z zużyciem energii elektrycznej.

DSCN1287