LOGO poprawione 2MGMiZS logo jpgUE monochromatyczne poziom pl4

 

29 marca 2018 r. w ciepłowni MPEC Sp. z o.o. w Braniewie przy ul. Stefczyka uruchomiono urządzenie do ciągłego pomiaru tlenku i dwutlenku węgla dla kotła WR5- prawego. Opomiarowanie pozwoli na poprawę parametrów spalania i bieżącą analizę emisji. Wykonawcą zadania był Analytics Ltd  Sp. z o.o. z Krakowa.

Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach operacji w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Zalew Wiślany”,

w ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,, Rybactwo i Morze”.

 

1                                                 2