ZAMKNIĘCIE ,,PRZEMYSŁÓWKI” NA WYSYPISKU.

W miesiącu wrześniu 2019 r zakończyła się rekultywacja kwatery przemysłowej na wysypisku odpadów komunalnych i przemysłowych w Braniewie. Realizacja zadania odbyła się na podstawie decyzji Marszałka Województwa znak OŚ-GO.7241.17.2017 z dnia 29 sierpnia 2018 r. – określającej techniczny sposób zamknięcia oraz rekultywacji w/w kwatery.

Zlecenie inwestycji zostało zrealizowane przez dzierżawcę majątku tj. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, na którego były wydane decyzje środowiskowe.

Wybór wykonawcy zadania odbył się w ramach ogłoszonego przez ZUO Sp. z o.o. w Elblągu przetargu nieograniczonego .

W kwaterze składowane były odpady pochodzące z procesów produkcyjnych garbarni, łącznie zdeponowano w niej ok 2000 ton odpadów garbarskich.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów, którego osiągnięcie przyniesie ponad lokalny efekt ekologiczny, społeczny i ekonomiczny.

Wartość robót wyniosła 160.128,55 zł brutto i w całości została pokryta ze środków własnych MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

 
 
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7