MPEC Sp. z o.o. w Braniewie oprócz działalności statutowej Spółki
       współpracuje, wspiera i uczestniczy w życiu lokalnej społeczności,
       przy organizacji imprez kulturalnych oraz
       służy pomocą przy organizacji następujących wydarzeń:

 

                                      1 1    4 4            

        

                                        bck 1             nbp 1                                

 

 

                               2 2                  3 3