Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Braniewie uprzejmie informuje, że badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz 2020 przeprowadzi firma :

 

 

„Doradztwo” Firma Consultingowo – Usługowa Biegłych Księgowych Sp. z o.o. w Elblągu

 

 

 

                                                                                                                                                                                       Zarząd Spółki