Drukuj
Aktualności
Odsłony: 431

ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

 

Dobiega końca rozpoczęta w maju inwestycja pt. ,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami ul. Mielczarskiego-Elbląska- Wojska Polskiego”. Jej realizacja przebiegała dwuetapowo i związana była z przekroczeniem drogi wojewódzkiej nr 504, km 39+725, na którym to odcinku zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie realizowany był przewiert sterowany z zastosowaniem kabla ciepłowniczego systemu Brugg Flexwell FHK 147/220. Całkowita długość wybudowanej sieci z przyłączami  L=2 x 530 m.

Zadanie ma na celu:

Zrealizowane zadanie to dalszy rozwój ciepła systemowego w mieście Braniewo, podnoszącego komfort życia mieszkańców i zmniejszającego niską emisję do atmosfery.

            Od miesiąca sierpnia realizowane będą kolejne umowy przyłączeniowe zawarte z mieszkańcami obiektów położonych przy ul. Kościuszki, Żeromskiego, Armii Krajowej, Sikorskiego, Plac Grunwaldu.

12

Miejsce włączenia ul. Mielczarskiego 1 w trakcie prac i po odtworzeniu terenu

 

34

ul. Elbląska 20 w trakcie prac i po odtworzeniu terenu

 

56

Przyłącze do budynku Elbląska 18A w trakcie prac i po odtworzeniu terenu