,,Wrześniowa” rozbudowa sieci ciepłowniczej

 

Miesiąc wrzesień jest kolejnym w roku 2020 w którym realizowane są zadania inwestycyjne na sieci ciepłowniczej. Wykonana inwestycja obejmowała rozbudowę sieci w obrębie ulicy Żeromskiego z przyłączami do budynków:

Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Żeromskiego 18 i 20 oraz

budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Żeromskiego 22 w Braniewie.

W trakcie prac związanych z przejściem pod ulicą Żeromskiego, wykorzystano bezwykopową technologię pneumatycznego wbijania rur stalowych (Impast Ramming), która zapewniła możliwość realizacji zadania bez wyłączenia ulicy z ruchu kołowego oraz skróciła czas realizacji zadania.

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej to nie tylko ochrona środowiska w zakresie redukcji niskiej emisji, ale także podniesienie komfortu życia mieszkańców.

 

kola erom