Umowa o dofinansowanie kształcenia pracowników.

 

           Dnia 12.09.2018 r. podpisano umowę między Starostą Braniewskim a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie. Umowa dotyczy przyznania środków finansowych na kształcenie pracowników MPEC z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetu nr 1 MRPiPS nr 2 Rady Rynku Pracy zgodnie z wnioskiem CAZ-OS.536.17.2018.ES z dnia 10.08.2018 r. na podstawie art. 69 a i b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) oraz Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 117).

          Z upoważnienia starosty umowę podpisał  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie – pan Jerzy Welke, natomiast w imieniu MPEC podpis złożyła Prezes Zarządu – pani Jolanta Błażejewska

         Pozyskane środki pokryją 80% poniesionych kosztów kształcenia. Dzięki uzyskanej pomocy finansowej pracownicy Spółki będą mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji.

 

6 lipca bieżącego roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” odbyła się Sztafeta Miejska zwana również Sztafetą Pokoleń. Bieg zorganizowano pod patronatem Burmistrz Miasta Braniewa Moniki Trzcińskiej z okazji rokrocznie obchodzonych Dni Braniewa.

Na starcie stanęło 10 drużyn w skład których wchodzili mieszkańcy miasta, pracownicy Spółek, urzędów oraz organizacji z terenu Braniewa. Drużyna MPEC, którą tworzyli pracownicy oraz członkowie ich rodzin w ostatecznej kwalifikacji zajęła 7 miejsce. Wszyscy uczestnicy sztafety otrzymali pamiątkowe statuetki i integrowali się wspólnie przy ognisku.

 

20180706_181114
20180706_181114
20180706_181750
20180706_181750
20180706_182156_001
20180706_182156_001
20180706_183556
20180706_183556
36683041_1949460821805088_7968135228617129984_o
36683041_1949460821805088_7968135228617129984_o
36707701_1949462311804939_6882793200461807616_o
36707701_1949462311804939_6882793200461807616_o
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku           z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie,

adres: ul. Kościelna 4A, 14 – 500 Braniewo,

tel. 55 644 15 15/fax 55 644 15 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                               

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub b) RODO w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania umowy  przez administratora lub przez stronę trzecią.
 1. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych. 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy
 1. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 1. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 

W dniu 26-05-2018 roku odbyły się zawody wędkarskie spławikowe zorganizowane dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie o Puchar Zarządu MPEC Sp. z o.o.

Zawody przeprowadzono na kanale roboczym Elektrowni Wodnej w Pierzchały.

W zawodach uczestniczyło 16 zawodników w konkurencji indywidualnej i drużynowej co stanowi 22% ogółu pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Po podliczeniu wyników uzyskanych przez poszczególnych zawodników jak i poszczególne drużyny klasyfikacja przedstawia się następująco:

 

 • Klasyfikacja indywidualna:

Pierwsze miejsce – Gawron Krzysztof

Drugie miejsce – Ogryzek Wiesław

Trzecie miejsce – Salitra Jacek

 • Klasyfikacja drużynowa:

Pierwsze miejsce drużyna w składzie:

- Dudek Leszek

- Gawron Krzysztof

- Rosiecki Jerzy

Drugie miejsce drużyna w składzie:

- Marek Cetler

- Henryk Lewkowicz

- Wiesław Ogryzek

Trzecie miejsce drużyna w składzie:

- Salitra Jacek

- Kania Łukasz

- Kisiel Leon

 

Puchary w imieniu Zarządu wręczał dyr. ds. technicznych Robert Zakrzewski

 

 

Organizator zawodów

Marek Cetler

20180526 08304620180526 08313720180526 08321220180526 083325

 

Jubileusz 25 – lecia MPEC Sp. z o.o. w Braniewie

 

W dniu 18.05.2018 r. w Spichlerzu Mariackim odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 25 – lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Braniewie.

Oficjalną część wieczoru rozpoczęła swoim wystąpieniem Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska, któr przedstawiła historię powstania Spółki oraz przypomniała wszystkie największe osiągnięcia. Prezes złożyła specjalne podziękowania za pomoc i wsparcie w realizacji działań na rzecz rozwoju Spółki na ręce partnerów Spółki. Obok słów uznania goście otrzymali upominki i pamiątkowe statuetki.

Wśród zaproszonych gości byli: Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Miron Sycz, Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie Dariusz Frąckiewicz, Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki. Prezes Zarządu Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. Bartłomiej Fita oraz Członek Rady Nadzorczej Maciej Karczewski. Goście w swoich wystąpieniach gratulowali sukcesów i życzyli dalszego dynamicznego rozwoju zarówno Zarządowi Spółki, jak i wszystkim obecnym pracownikom.

Podziękowania za długoletnią pracę i jubileuszowe statuetki wręczono wszystkim pracownikom z ponad 25 – letnim stażem oraz zaproszonym emerytom i rencistom. Wszyscy przybyli otrzymali również upominki ufundowane przez Zarząd Spółki.

Także pracownicy w ciepłych słowach podziękowali za współpracę Prezes Jolancie Błażejewskiej i Dyrektorowi ds. Technicznych Robertowi Zakrzewskiemu.

Imprezę uświetnił koncert muzyki poważnej w wykonaniu młodzieży z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu.

Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na uroczystą kolację i zabawę do białego rana.

DSCN1297
DSCN1297
DSCN1302
DSCN1302
DSCN1305
DSCN1305
DSCN1312
DSCN1312
DSCN1324
DSCN1324
DSCN1339
DSCN1339
DSCN1355
DSCN1355
DSCN1374
DSCN1374
DSCN1378
DSCN1378
DSCN1383
DSCN1383
DSCN1391
DSCN1391
DSCN1393
DSCN1393
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LOGO poprawione 2MGMiZS logo jpgUE monochromatyczne poziom pl4

 

29 marca 2018 r. w ciepłowni MPEC Sp. z o.o. w Braniewie przy ul. Stefczyka uruchomiono urządzenie do ciągłego pomiaru tlenku i dwutlenku węgla dla kotła WR5- prawego. Opomiarowanie pozwoli na poprawę parametrów spalania i bieżącą analizę emisji. Wykonawcą zadania był Analytics Ltd  Sp. z o.o. z Krakowa.

Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach operacji w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Zalew Wiślany”,

w ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,, Rybactwo i Morze”.

 

1                                                 2