Dnia 9.03.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych kolejnego Projektu, realizowanego w ramach działania „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Projekt dotyczy budowy dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Spółki. Dofinansowanie (bezzwrotne) na realizację Projektu wynosi 85%.

W imieniu Zarządu Województwa umowę podpisali Pan Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pan Marcin Kuchciński – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, natomiast w imieniu MPEC podpis złożyła Pani Jolanta Błażejewska – Prezes Zarządu Spółki.

Głównym celem projektu jest budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych.

Pierwsza powstanie na dachu budynku biurowego przy ul. Kościelnej, druga naziemna na placu przy Ciepłowni Stefczyk.

Powyższa inwestycja wpłynie pozytywnie na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej zwiększy konkurencyjność Spółki, ale przede wszystkim w wyniku realizacji inwestycji spadną koszty związane z zużyciem energii elektrycznej.

DSCN1287

 

W dniu 23 marca 2018r w siedzibie Spółki odbyło się spotkania Zarządu z odchodzącym pracownikiem który po 31 latach pracy w MPEC przechodzi na zasłużoną Emeryturę.

Pani Prezes Jolanta Błażejewska podziękowała Panu Tadeuszowi Zakrzewskiemu za lata pracy na rzecz MPEC wręczając tym samym upominki i kwiaty.

 

NOWE2

W dniu 5 stycznia 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się Gala GAZEL BIZNESU 2017. Była to już 18 Edycja Rankingu Najdynamiczniej Rozwijających się Małych i Średnich Firm organizowanego przez Puls Biznesu.
Tytuł Gazele Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z ostatnich trzech lat.
Wśród laureatów rankingu Firm z województwa warmińsko-mazurskiego w gronie wyróżnionych znalazło się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie.
W imieniu Spółki wyróżnienie odebrała Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska.

1DSCN1272

Dnia 6 lutego Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisała umowę na dofinansowanie zadania ,, Opomiarowanie emisji kotła CO i CO2”.

Realizacja inwestycji odbędzie się ramach operacji przez podmioty inne niż Lokalna Grupa Działania w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Zalew Wiślany”.

Wykonanie opomiarowania pozwoli na poprawę parametrów spalania oraz zapewni bieżącą analizę emisji do atmosfery CO i CO2 z kotła WR 5 zlokalizowanego w ciepłowni przy ul. Stefczyka.

IMG 9869IMG 9874 1IMG 9876 1

 

W dniu 18 grudnia 2017 r., dokonano odbioru prac związanych z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 27, Elbląska 27 oraz Dembińskiego 6 w Braniewie. Dzięki realizacji zadania kolejne osoby  będą mogły korzystać z ciepła sieciowego oferowanego przez Spółkę, a w mieście zmniejszy się poziom niskiej emisji.

budynek