W dniu 27 listopada 2017 roku zakończono prace związane z budową przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul 9 Maja 25, 27, 29 w Braniewie.

Przyłączona moc cieplna to 43 kW. Aktualnie Odbiorcy dostosowują swoje instalacjewewnętrzne w obiektach do odbioru ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Po wykonaniu prac zostanie uruchomiona dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.                                                      

 

fot9maja1         fot9maja2                                                         

Dnia 24 października dzieci z Przedszkola „Stokrotka” odwiedziły Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Braniewie.

Przedszkolaki z trzech grup oglądały pomieszczenia biurowe i zwiedzały Ciepłownię przy ulicy Kościelnej.

Po obiekcie oprowadzała dzieci Prezes Zarządu – Pani Jolanta Błażejewska.

Podczas wizyty w Ciepłowni o pracy ludzi i maszyn opowiadał Kierownik Ciepłowni – pan Krzysztof Pacek.

Dzieci dowiedziały się jak to się dzieje, że w mieszkaniach kaloryfery robią się ciepłe zawsze wtedy,

kiedy na zewnątrz robi się zimno i skąd bierze się ciepła woda w kranach.

Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia, a przedszkolaki otrzymały słodycze, balony i firmowe upominki ufundowane przez MPEC.

 

IMG 0649

DSCN1175
DSCN1175
DSCN1176
DSCN1176
DSCN1177
DSCN1177
DSCN1174
DSCN1174
DSCN1178
DSCN1178
DSCN1170
DSCN1170
DSCN1172
DSCN1172
DSCN1180
DSCN1180
DSCN1185
DSCN1185
DSCN1183
DSCN1183
DSCN1186
DSCN1186
DSCN1187
DSCN1187
DSCN1188
DSCN1188
DSCN1184
DSCN1184
DSCN1189
DSCN1189
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

POŻEGNANIE PRACOWNIKA ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ

W dniu 2 października 2017r. w Siedzibie Spółki odbyło się Spotkanie Zarządu z  odchodzącym na emeryturę Panem Janem Bieleckim.

Wręczając okolicznościową wiązankę kwiatów oraz upominek Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska podziękowała za 33 lata pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.   w Braniewie, za poświęcenie, oddanie oraz włożony trud.

 

fot1

W miesiącu wrześniu MPEC Sp.z o.o . w Braniewie zakończyło inwestycję pt: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do budynków przy Alei Wojska Polskiego”.

Wykonano sieć zasilającą 11 budynków wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych o łącznej długości ok 500 m i zapotrzebowaniu 210 KW na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Aktualnie trwają prace związane z włączeniem poszczególnych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Na chwilę obecną włączono  13 mieszkań.

Dostawa ciepła systemowego zapewni komfort, wygodę, bezpieczeństwo, pewności i niezawodność dostaw oraz poprawi jakość powietrza w okolicy.

Podobną inwestycję MPEC Sp.  o.o.  zrealizował w ubiegłym roku przy ul. Bema, ul. Dembińskiego,     ul. Sowińskiego oraz ul. Moniuszki, która przyniosła oczekiwane efekty i zadowolenie mieszkańców.

 

DSCN1119
DSCN1119
DSCN1123
DSCN1123
DSCN1126
DSCN1126
DSCN1128
DSCN1128
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

W dniach 28-29 września br. na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego odbędą się ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Organizatorem ćwiczeń jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  W ćwiczeniach oprócz służb i podmiotów ratowniczych uczestniczyć będzie administracja samorządowa powiatu oraz gmin w zakresie prowadzenia wspólnych działań obronnych na czas kryzysu i zarządzania kryzysowego. Organizatorzy ćwiczeń zwracają się z apelem o wyrozumiałość oraz zachowanie ostrożności podczas przemieszczania się służb ratowniczych. Jednocześnie zawiadamiamy, że na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego w dniu 28 września mogą zostać włączone syreny alarmowe.

Podstawa prawna: paragraf 10 ustęp 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U z 2013 roku, pozycja 96).

 GBA