ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do budynków

Braniewo ul. Wojska Polskiego ”

 

Więcej informacji znajduję się w zakładce BIP.