Braniewo, dn. 28.10.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

               Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Braniewie informuje, że w dniu 29.10.2019 r. w godz. 03.00 do 15.00 nastąpi wstrzymanie dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do odbiorców z grup taryfowych: 5 SWW, 6 SWO, 7 SWL, 8 SOO tj. zasilanych z kotłowni i węzła grupowego przy ulicy Stefczyka w Braniewie.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy, a czas wstrzymania dostawy energii cieplnej ograniczymy do minimum.

 

 

                                                                                                                                                                                                         Zarząd Spółki

 

 

 

 

 

 

 

 Informacja

             

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie uprzejmie informuje, że wykonawcą pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z energetycznego procesu spalania paliw sezon 2019-2020 została wybrana:

Ekokinetyka Monika Michalska

ul.Barska 12 J,

87-800 Włocławek

 

                                                                                                                                                                                                                                   Zarząd Spółki

 

NOWE PRZYŁĄCZENIA I MODERNIZACJE SIECI

 

W roku 2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie, realizowało zadania w zakresie rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej i przyłączania nowych odbiorców ciepła.

Inwestycje przyłączeniowe wykonane były w rejonie ulic:

  • Armii Krajowej,
  • Żeromskiego
  • Plac Grunwaldu

Ciepło systemowe zostało podłączone do kilku obiektów Wspólnot mieszkaniowych, podnosząc komfort życia mieszkańców i zmniejszając niską emisję do atmosfery.

W realizacji znalazła się także modernizacja zasilenia budynku przy ul Armii Krajowej 40. Wykonana rozbudowa pozwoli na podłączenie kolejnych Odbiorców w rejonie.

W ramach zawartej umowy zostało wykonane nowe przyłącze do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Moniuszki. Inwestycja podniesie bezpieczeństwo energetyczne obiektu oraz zapewni lepszy komfort korzystania z braniewskiego ciepła systemowego.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

 

 

ZAMKNIĘCIE ,,PRZEMYSŁÓWKI” NA WYSYPISKU.

W miesiącu wrześniu 2019 r zakończyła się rekultywacja kwatery przemysłowej na wysypisku odpadów komunalnych i przemysłowych w Braniewie. Realizacja zadania odbyła się na podstawie decyzji Marszałka Województwa znak OŚ-GO.7241.17.2017 z dnia 29 sierpnia 2018 r. – określającej techniczny sposób zamknięcia oraz rekultywacji w/w kwatery.

Zlecenie inwestycji zostało zrealizowane przez dzierżawcę majątku tj. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, na którego były wydane decyzje środowiskowe.

Wybór wykonawcy zadania odbył się w ramach ogłoszonego przez ZUO Sp. z o.o. w Elblągu przetargu nieograniczonego .

W kwaterze składowane były odpady pochodzące z procesów produkcyjnych garbarni, łącznie zdeponowano w niej ok 2000 ton odpadów garbarskich.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów, którego osiągnięcie przyniesie ponad lokalny efekt ekologiczny, społeczny i ekonomiczny.

Wartość robót wyniosła 160.128,55 zł brutto i w całości została pokryta ze środków własnych MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

 
 
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

 

 

PONAD 20WĘDKARZY WALCZYŁO O PUCHAR PREZESA MPEC

25 maja 2019r na Kanale Pierzchalskim odbyły się zawody spławikowe o Puchar Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Braniewie. W zawodach uczestniczyło 22 zawodników w dwóch konkurencjach. Po podliczeniu wyników klasyfikacja przedstawia się następująco:

Klasyfikacja  Indywidualna 

I miejsce   Dudek Leszek

II miejsce  Lewkowicz Henryk

III miejsce Wróblewski Marek

Klasyfikacja Drużynowa

I miejsce w składzie :

-  Cetler Marek

-  Lewkowicz Henryk

-  Ogryzek Wiesław

II miejsce w składzie :

- Dudek Leszek

- Gawron Krzysztof

- Rosiecki Jerzy

III miejsce w składzie:

- Wróblewski Marek

- Kapusta Stanisław

- Karasiewicz Janusz

Po wręczeniu pucharów przez Prezes Zarządu Jolantę Błażejewską wszyscy w wyśmienitych nastrojach przystąpili do konsumowania przygotowanych dań z grilla.

 
 
1
1
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
9
9
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25