W siedzibie Spółki, w dniu 17.06.2016 r. gościliśmy Pana Mariusza Zalewskiego przedstawiciela firmy Siemens Sp. z o.o. Building Technologies.

Tematem spotkania było przedstawienie nowych produktów oraz możliwości regulacyjne stosowanych w MPEC urządzeń firmy Siemens. Oprócz części teoretycznej uczestnicy spotkania wymienili doświadczenia w zakresie stosowanych urządzeń oraz ich możliwości i zastosowań.

szkolenie1               szkolenie2

W dniu 14.06.2016 r. w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Braniewie.

W spotkaniu uczestniczyli:

Członkowie Komisji,

Pani Burmistrz Monika Trzcińska,

Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji Pan Jerzy Butkiewicz

Prezes Zarządu Pani Jolanta Błażejewska

V-ce Prezes Zarządu Pan Robert Zakrzewski.

 

1

Tematem posiedzenia było przedstawienie Członkom Komisji przez Zarząd Spółki bieżącej działalności przedsiębiorstwa , osiąganych wyników i wskaźników. Dodatkowo przedstawiono uczestnikom spotkania plany inwestycyjne związane z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych obiektów oraz zapoznano z wykonaną dokumentacją przygotowaną pod aplikację o środki unijne w zakresie rekultywacji pryzm.

W ostatniej części spotkania Członkowie Komisji dokonali wizji lokalnej Wysypiska Odpadów Komunalnych i Przemysłowych, gdzie zostały omówione przez Zarząd zasady funkcjonowania obiektu oraz jego przyszłości.

2

Odbiorcy energii cieplnej

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że w związku z planowanymi pracami remontowymi, w dniach 04÷08.07.2016 r., zostanie wstrzymana dostawa energii cieplnej do odbiorców grup taryfowych 5SWW, 6SWO, 7SWL, 8SOO zasilanych z ciepłowni ,,Stefczyka” w Braniewie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i zapewniamy, że czas przerwy w dostawie energii cieplnej zostanie ograniczony do minimum.

                                                                                                       

     Braniewo, 2016-06-14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dział II Zawarcie umowy) na zadanie pt. „ Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolownej z przyłączeniami do budynków, Braniewo ul. Dembińskiego – Bema - Sowińskiego-ETAP II”

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że w w/w postępowaniu, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

„HYDROTON” Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2/B18

82-300 Elbląg

Po ogłoszeniu zaproszenia do złożenia ofert do siedziby zamawiającego napłynęło pięć oferty. Spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających odrzuceniu oferta firmy „HYDROTON” Sp. z o.o. zawierała najniższą cenę oraz najdłuższy okres gwarancyjny.

Zakończono prace nad dokumentacją projektową, dotyczącą zamknięcia i rekultywacji Wysypiska Odpadów. Opracowano:

- Raport Oddziaływania na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia,

- Dokumentację techniczną dla zamknięcia i rekultywacji Wysypiska Odpadów,

- Instrukcja prowadzenia nieczynnego Wysypiska,

- Projekt prowadzenia badań monitoringu nieczynnego Wysypiska,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

Po złożeniu wniosków o zatwierdzenie dokumentów oraz wydanie stosownych decyzji, na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (organ prowadzący postępowanie w sprawie zamknięcia i rekultywacji wysypiska), w dniach 25 i 27 kwietnia 2016r. przeprowadzona została kontrola, dotycząca przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Organem kontrolującym był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, delegatura w Elblągu.

Po przeprowadzeniu kontroli wydane zostały następujące decyzje:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – wydana przez Burmistrza Miasta Braniewa, maj 2016r.,

- decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia Wysypiska – wydana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, maj 2016r.,

- decyzja zgody na zamknięcie i rekultywację Wysypiska - wydana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, maj 2016r.,

ZAWODY WĘDKARSKIE

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. W BRANIEWIE

KANAŁ ROBOCZY ELEKTROWNI WODNEJ PIERZCHAŁY

            21 maja 2016 roku na kanale roboczym elektrowni wodnej Pierzchały odbyły się zawody spławikowe o Puchar Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Braniewie. W zawodach uczestniczyło 21 zawodników

            Następuje losowanie stanowisk. Po losowaniu zawodnicy rozchodzą się na stanowiska. Po sygnale zaczyna się wędkowanie. Do wody trafia zanęta i wzrok zawodników kieruje się na spławik. Na stoliku ustawione są puchary i nagrody.

            Puchary w swej całej krasie dodają splendoru. Jest o co walczyć.

            Sygnał przerywa zawody i odbywa się ważenie złowionych ryb. Co prawda dla osób, które zawsze coś tam miały, tym razem kanał Pierzchalski okazał się niegościnny, ale taki los wędkarza.

            W trakcie ważenia sprawne ręce kolegi Zdzisława Ogryzek nie dopuszczają do tego, aby jakaś ryba wyskoczyła podczas ważenia. Wyłaniają się zwycięzcy:

Klasyfikacja drużynowa

  Skład drużyn WAGA RYB W KG ILOŚĆ RAZEM MIEJSCE        
  1. Kapusta Stanisław 1,230 3,410 I        
  Karasiewicz Janusz 0,720        
  Wróblewski Marek 1,460        
  2. Cetler Marek 0,650 3,200 II        
  Lewkowicz Henryk 1,270        
  Ogryzek Wiesław 1,280        
  3. Kisiel Leon 0,560 2,420 III        
  Jankowski Krzysztof 1,240        
  Salitra Jacek 0,620        
  4. Dudek Leszek 0,560 2,340 IV        
  Mały Kamil 0,850        
  Gawron Krzysztof 0,930        
  5. Musiał Aleksander 0,360 1,950 V        
  Kania Łukasz 0,540        
  Waszczyszyn Marek 1,050        
  6. Świderski Waldemar 0,600 1,550 VI        
  Sońta Marian 0,540        
  Kundzinowicz Marek 0,410        
    KLASYFIKACJA   INDYWIDUALNA          
                   
  LP. NAZWISKO I IMIĘ WAGA RYB W KG ILOŚĆ RAZEM MIEJSCE        
  1 Wróblewski Marek 1,460 1,460 I        
  2 Ogryzek Wiesław 1,280 1,280 II        
  3 Lewkowicz Henryk 1,270 1,270 III        

            Następuje wręczenie nagród i pucharów. Wszyscy uczestnicy przystępują do zorganizowanego przez Zarząd MPEC Sp. z o.o. grilla, a podczas konsumowania przygotowanych smakołyków trwa ożywiona dyskusja pomiędzy rywalizującymi przed chwilą uczestnikami zawodów.
Braniewo dnia 23.05.2016 roku.

                                                                                              Przewodniczący Komisji ZFŚS

                                                                                              Marek Cetler

 

Braniewo, 2016-04-24

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dot. zapytania cenowego ubezpieczenia komunikacyjnego MPEC Sp. z o.o. w Braniewie

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że w w/w postępowaniu, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej za pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniowym „PERFECT” Stanisław Jasina:

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Gdańska 132

90-520 Łódź