Zaproszenie do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej z przyłączeniami do budynków, Braniewo, ul. Suchrskiego-Moniuszki.

Przetarg jest prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dział II Zawarcie Umowy) oraz zasadami określonymi w niniejszym Zaproszeniu. Prawo zamówień publicznych jest stosowane tylko w zakresie, który jest przywołany w niniejszym Zaproszeniu bez możliwości rozszerzenia jego stosowania.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 kwiecień 2016 10:59 MPEC
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 kwiecień 2016 10:59 MPEC
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 kwiecień 2016 08:39 MPEC
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 kwiecień 2016 08:39 MPEC
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 kwiecień 2016 08:40 MPEC
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 kwiecień 2016 08:40 MPEC