Braniewo, dnia 25.11.2019r.

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ

prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy

Prawo zamówień publicznych

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul.Kościelna 4A

14-500 Braniewo

tel.: (55) 6441515; fax: (55) 6441525.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi monitoringu składowiska odpadów komunalnych przy ul.Stefczyka w Braniewie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013r. w sprawie składowisk odpadów w fazie eksploatacji (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz.523), oraz obowiązującym prawem.

Usługa sklasyfikowana jest wg Wspólnego Słownika Zamówień jako kod CPV nr 90313100-5 „usługi kontroli zanieczyszczeń.”

Tytuł Dodany przez
Zapytanie cenowe na Monitoring 2020 BIP Strzelecka Aleksandra
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 25 listopad 2019 10:12 MPEC
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 listopad 2019 10:13 MPEC
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 styczeń 2020 14:35 MPEC
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 styczeń 2020 10:44 Strzelecka Aleksandra
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 styczeń 2020 10:50 Strzelecka Aleksandra