MPEC Braniewo

ul. Kościelna 4A

Telefon

55 644 15 15

E-mail

biuro@mpecbraniewo.pl

s

Pogotowie ciepłownicze

55 644 23 53

MPEC Braniewo
Funkcjonujemy od 1992 roku Ciepło w Braniewie przez cały rok

MPEC BRANIEWO

Od 1992 roku w Braniewie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie funkcjonuje na rynku w obecnej formie prawnej od czerwca 1992 r. Powołanie do życia przez Radę Miasta Braniewo było konsekwencją podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Elblągu.

Działalność ciepłownicza Spółki oparta jest na posiadanych koncesjach na wytwarzanie i przesył oraz dystrybucję energii cieplnej, taryfie dla ciepła, obowiązującym prawie w tym w szczególności ustawie prawo energetyczne z rozporządzeniami wykonawczymi oraz zawartymi umowami.

MPEC Sp. z o. o. oprócz działalności ciepłowniczej zajmuje się również obsługą składowiska odpadów. Na podstawie umowy z dnia 01.02.2003 r. zawartej z Urzędem Miasta Braniewa, Spółka prowadzi eksploatację Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych i Przemysłowych.

Strefa Klienta

Tu załatwisz swoje sprawy

Strefa Klienta

Zadbaj o wszystkie swoje sprawy w MPEC BRANIEWO

Wybierz interesujący Cię dział:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MPEC BRANIEWO

Taryfa dla ciepła

Dowiedz się jakie mamy taryfy i stawki za energię cieplną stosowaną w naszym przedsiębiorstwie. Wszelkie taryfy dla ciepła zanim zostaną opublikowane i wprowadzone do stosowania muszą zostać zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może zatem dowolnie kształtować cen ciepła…

Taryfy i Cenniki

Ceny i stawki opłat stosowane przez nasze przedsiębiorstwo. Określone w Taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat uwzględniają warunki sprzedaży ciepła określone w standardach jakościowych obsługi odbiorców i są zróżnicowane według grup odbiorców

Prawo w energetyce

Podstawą prawną funkcjonowania sektora energetycznego, w tym rynku ciepła jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne wydane zostały rozporządzenia wykonawcze wprowadzające m.in. regulacje w zakresie przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych, praw i obowiązków stron zawieranych umów jak i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią cieplną.

Druki do pobrania

Najbardziej potrzebne druki i formularze w jednym miejscu: wnioski o określenie warunków przyłączenia, wniosek o zawarcie umowy dystrybucji i sprzedaży ciepła, wniosek o rozpoczęcie czy zakończenie dostawy ciepła, zlecenie na wykonanie analizy opału, jak i cenniki z laboratorium.

Co nowego?

Najnowsze AKTUALNOŚCI

Kolejny etap prac za nami

Kolejny etap prac za nami

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie małymi krokami realizuje projekt pod nazwą „Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie” w ramach Programu Operacyjnego...

Nowy odbiorca ciepła

Nowy odbiorca ciepła

W listopadzie 2021 r. sezon przyłączeń nadal trwa. Kolejną inwestycją w tym roku była budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. 9 Maja 15. W trakcie prac wykonano przecisk pod ulicą 9 Maja, aby nie zniszczyć nawierzni drogi i nie utrudniać ruchu drogowego....

Napisz wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z poniższego formularza. Odpowiedź uzyskasz niezwłocznie po jej odczytaniu.

14 + 13 =

Skip to content