Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Braniewie, informuję, że w dniu 09.06.2016 roku został zakończony etap wymiany układów pomiarowo-rozliczeniowych-ciepłomierzy na ciepłomierze z możliwością odczytu ich wskazań drogą radiową.

W związku z powyższym odczyt wskazań ciepłomierzy będą realizowane od miesiąca czerwca 2016 roku bez konieczności wchodzenia do obiektów odbiorców, w przedostatni tydzień każdego okresu rozliczeniowego, uwzględniając dni pracujące.