Braniewo, dnia 28.12.2018 r.

 

Dotyczy: terminów odczytów ciepłomierzy w 20019 roku

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że terminy odczytów ciepłomierzy w 2019 r. będą realizowane w przedostatni dzień każdego miesiąca wliczając dni pracujące, jak niżej:

 

Styczeń – 30.01.2019 r.

Luty – 27.02.2019 r.

Marzec – 28.03.2019 r.

Kwiecień – 29.04.2019 r.

Maj – 30.05.2019 r.

Czerwiec – 27.06.2019 r.

Lipiec – 30.07.2019 r.

Sierpień – 29.08.2019 r.

Wrzesień – 27.09.2019 r.

Październik – 30.10.2019 r.

Listopad – 28.11.2019 r.

Grudzień – 30.12.2019 r.