Miejskie Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie zajmuje się również eksploatacją składowiska odpadów w miejscowości Zawierz-Rudłowo.
Na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 31.03.2010r., spółka została właścicielem składowiska odpadów, co umożliwiło aplikowanie o środki unijne.
Teren składowiska podzielono na:

  • działki będące na majątku MPEC, na których znajduje się 10 pryzm energetycznych
  • działki na których znajdują się nowo wybudowane obiekty. W chwili obecnej wybudowanymi obiektami na podstawie umowy dzierżawy zarządza Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu.

Wybudowane obiekty oraz zakupiony sprzęt w ramach środków unijnych, zostaną przekazane przez MPEC Sp. z o.o. w Braniewie dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu w zamian za udziały. Trwa przygotowanie procedury przekazania części majątku.