1. Stacja przeładunkowa odpadów.
  2. Kwatera balastu.

Budynek stacji wyposażony w prasę
Budynek stacji wyposażony w prasę
Kontener na odpady niebezpieczne
kontener do przewozu odpadów
Pojemniki do selektywnej zbiórki
samochód do selektywnej zbiórki odpadów
samochód hakowy do przewozu odpadów

 

Kwatera balastu
Kwatera balastu
punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów
punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów
wózek widłowy
wózek widłowy
kompaktor
kompaktor