• zamknięcie i rekultywacja części składowiska, na której znajduje się 10 pryzm energetycznych.
  • obecnie trwa przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji celem zamknięcia i rekultywacji składowiska.