• punkt zlokalizowany jest na wysypisku odpadów w Braniewie, (przy ul. Stefczyka),
  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 14:30,
  • mieszkańcy Braniewa, mogą dostarczyć własnym środkiem transportu oraz bezpłatnie zostawić odpady takie jak: - gruz, - odpady zielone, - odpady wielkogabarytowe, - zużyty sprzęt RTV i AGD,
  • dostarczone odpady nie mogą zawierać elementów niebezpiecznych, a przekazywany sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny.


Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady.

 

Posłuchajcie więc dobrej rady i segregujecie z nami odpady.