Strona główna » Aktualności » Zakończenie realizacji budowy wysokosprawnej kogeneracji gazowej.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
28 grudnia 2023

Zakończenie realizacji budowy wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie, zakończyła się realizacja budowy wysokosprawnej kogeneracji gazowej współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z zawartą umową z Generalnym Wykonawcą roboty budowlane zakończono w terminie, a odbiór prac nastąpił  27.12.2023 r.

W ramach zadania wybudowano:

  • budynek techniczny,
  • układ kogeneracyjny, 
  • stację regazyfikacji LNG,
  • układ elektroenergetyczny ze stacją transformatorową.

Celem zrealizowanej  inwestycji jest:

  • wdrożenie innowacyjnej technologii skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o gaz ziemny,
  • dywersyfikacja wykorzystywanego w Spółce paliwa,
  • podniesienie ogólnej sprawności wytwarzania energii w Spółce,zabezpieczenie potrzeb własnych z produkcji skojarzonej,
  • sprzedaż nadwyżki do sieci energetycznej dystrybucyjnej,
  • obniżenie emisji zanieczyszczeń z procesu spalania.

Kolejnym etapem realizacji tej inwestycji będzie uzyskanie koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej, zabezpieczenie dostaw gazu LNG, uzbrojenie stacji regazyfikacji w zbiorniki i parownice oraz przyłączenie instalacji do GPZ 110/15kV Braniewo zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia.

A może zainteresuje Cię także…

Napisz wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z poniższego formularza. Odpowiedź uzyskasz niezwłocznie po jej odczytaniu.

7 + 3 =

Skip to content