MPEC Braniewo

ul. Kościelna 4A

Telefon

55 644 15 15

E-mail

biuro@mpecbraniewo.pl

s

Pogotowie ciepłownicze

55 644 23 53

RODO

Strona główna » Regulamin dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MPEC BRANIEWO

RODO

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mpecbraniewo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mpecbraniewo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-16.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-12-21.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-02-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Klawisze dostępu (accesskeys)

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego.

Aby przejść do głównej treści strony użytkownik powinien wybrać odpowiednią kombinację przycisków uruchamiającą ‘access keys’ w przeglądarce i wybrać przycisk 2. Na przykład
w przeglądarce Internet Explorer: Alt+2 a następnie Enter.

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + 2
  • Opera: Shift + Esc + 2
  • Internet Explorer: Alt + 2 + Enter
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + 2
  • Opera: Shift + Esc + 2
  • Internet Explorer: Alt + 2 + Enter
 • Mac OS X
  • Safari: Ctrl + 2
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + 2
  • Opera: Shift + Esc + 2
  • Internet Explorer: Alt + 2 + Enter

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: adres poczty elektronicznej biuro@mpecbraniewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 644 15 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Kościelna 4A, 14-500 Braniewo.

Do budynku prowadzi wejście od Al. Gen. Hallera, przy którym znajduje się pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich oraz podnośnik przy schodowy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punkt informacyjny oraz Kancelaria Ośrodka znajduje się na parterze budynku. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek, co umożliwia funkcjonująca winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy Punkcie Informacyjnym.

Do budynku przynależy parking zamknięty, z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Kancelarii można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.

Napisz wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z poniższego formularza. Odpowiedź uzyskasz niezwłocznie po jej odczytaniu.

1 + 2 =

Skip to content