MPEC Braniewo

ul. Kościelna 4A

Telefon

55 644 15 15

E-mail

biuro@mpecbraniewo.pl

s

Pogotowie ciepłownicze

55 644 23 53

Obsługa odbiorców

Strona główna » Strefa Klienta » Obsługa odbiorców

Najnowsze informacje i wiadomości z Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MPEC BRANIEWO

Godziny przyjęć interesantów

Biuro Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie pracuje w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek - Piątek
07:00 - 15:00

Interesanci w Spółce przyjmowani są przez Prezesa Zarządu w każdy wtorek w godzinach:

Wtorek
09:00 - 14:00

* W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania interesantów jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

* Pracownicy Spółki zobowiązani są do przyjmowania interesantów codziennie w godzinach pracy.

Dane teleadresowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

ul. Kościelna 4A,
14-500 Braniewo

Wpłaty

Terminarz odczytu ciepłomierzy

Zawieranie umów

Rozliczanie należności za dostawy ciepła

KASA CZYNNA

Od poniedziałku do piątku

Wpłaty

Przyjdź osobiście bądź skontaktuj się z nami

}

KASA CZYNNA

Poniedziałek – Piątek
07:00 – 14:30

TELEFON KONTAKTOWY

tel. 55 664 15 15 w. 118

Terminarz odczytu ciepłomierzy

Termin odczytu ciepłomierzy w 2022 roku

Zawieranie umów

Zawieranie umów dystrybucji i sprzedaży ciepła

Umowę dystrybucji i sprzedaży ciepła zawiera właściciel obiektu. Przed zawarciem umowy dystrybucji i sprzedaży ciepła należy przedłożyć kopie następujących dokumentów:

Osoby fizyczne
 • Tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.)
 • Dowód osobisty
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.)
 • Numer identyfikacji podatkowej NIP
 • Numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
 • Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Osoby prawne
 • Tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.)
 • Dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów
 • Numer identyfikacji podatkowej NIP
 • Numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego KRS
Osoby fizyczne
 • Tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.)
 • Dowód osobisty
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.)
 • Numer identyfikacji podatkowej NIP
 • Numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
 • Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Osoby prawne
 • Tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.)
 • Dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów
 • Numer identyfikacji podatkowej NIP
 • Numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego KRS
Wspólnoty mieszkaniowe
 • Dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów (tzn. uchwała o wyborze Zarządu, umowa o administrowanie)
 • Numer identyfikacji podatkowej NIP
 • Numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
Inne jednostki organizacyjne
 • Dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów
 • Numer identyfikacji podatkowej NIP
Wspólnoty mieszkaniowe
 • Dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów (tzn. uchwała o wyborze Zarządu, umowa o administrowanie)
 • Numer identyfikacji podatkowej NIP
 • Numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
Inne jednostki organizacyjne
 • Dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów
 • Numer identyfikacji podatkowej NIP

Rozliczenia i należności

Należności związane z dostarczaniem ciepła pobierane są według cen i stawek opłat zawartych w Taryfach dla ciepła zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczanie należności za dostawy ciepła

Rozliczenia za pobraną energię cieplną według taryfy dla ciepła obejmują:

 • roczną opłatę stałą za zamówioną moc, rozłożoną na 12 rat, płatnych miesięcznie przez cały rok, niezależnie od pobierania lub nie pobierania energii cieplnej w danym miesiącu,
 • opłatę za ciepło pobrane w danym miesiącu wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 • roczną opłatę stałą za usługi przesyłowe wynikającą z zamówionej mocy, rozłożoną na 12 rat, płatnych miesięcznie przez cały rok, niezależnie od przesyłania lub nie przesyłania ciepła w danym miesiącu,
 • opłatę zmienną za usługi przesyłowe w oparciu o ciepło przesłane w danym miesiącu wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Napisz wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z poniższego formularza. Odpowiedź uzyskasz niezwłocznie po jej odczytaniu.

10 + 14 =

Skip to content