MPEC Braniewo

ul. Kościelna 4A

Telefon

55 644 15 15

E-mail

biuro@mpecbraniewo.pl

s

Pogotowie ciepłownicze

55 644 23 53

Taryfa dla ciepła

Strona główna » Taryfa dla ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MPEC BRANIEWO

Od 1992 roku w Braniewie

Dowiedz się jakie mamy taryfy i stawki za energię cieplną stosowaną w naszym przedsiębiorstwie. Wszelkie taryfy dla ciepła zanim zostaną opublikowane i wprowadzone do stosowania muszą zostać zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może zatem dowolnie kształtować cen ciepła, a w prowadzonym postępowaniu taryfowym musi udowodnić przed Prezesem URE zasadność proponowanych do stosowania cen.

Zaopatrujemy w ciepło

68%

Mieszkańców

Taryfy i Cenniki

Ceny i stawki opłat stosowane przez nasze przedsiębiorstwo. Określone w Taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat uwzględniają warunki sprzedaży ciepła określone w standardach jakościowych obsługi odbiorców i są zróżnicowane według grup odbiorców

Prawo w energetyce

Podstawą prawną funkcjonowania sektora energetycznego, w tym rynku ciepła jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne wydane zostały rozporządzenia wykonawcze wprowadzające m.in. regulacje w zakresie przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych, praw i obowiązków stron zawieranych umów jak i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią cieplną.

Napisz wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z poniższego formularza. Odpowiedź uzyskasz niezwłocznie po jej odczytaniu.

5 + 1 =

Skip to content