MPEC Braniewo

ul. Kościelna 4A

Telefon

55 644 15 15

E-mail

biuro@mpecbraniewo.pl

s

Pogotowie ciepłownicze

55 644 23 53

Taryfy i cenniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MPEC BRANIEWO

Taryfy i cenniki

Ceny i stawki opłat stosowane przez nasze przedsiębiorstwo, określane są w Taryfie dla ciepła, opracowywanej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi.

Każdorazowo Taryfa dla ciepła zanim zostanie opublikowana i wprowadzona do stosowania musi zostać zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może zatem dowolnie kształtować cen ciepła, a w prowadzonym postępowaniu taryfowym musi udowodnić przed Prezesem URE zasadność proponowanych do stosowania cen.

Stosowane ceny i stawki opłat

Określone w Taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat uwzględniają warunki sprzedaży ciepła określone w standardach jakościowych obsługi odbiorców i są zróżnicowane wg grup odbiorców, w zależności od:

  • źródła ciepła z którego zaopatrywany jest odbiorca,
  • miejsca dostarczania ciepła,
  • własności urządzeń ciepłowniczych.

Odbiorcy zasilani z miejskiej sieci ciepłowniczej podzieleni zostali na osiem grup taryfowych w zależności od miejsca dostarczania ciepła oraz własności urządzeń ciepłowniczych.

Podstawowym stosowanym systemem rozliczeń jest tzw. taryfa dwuczłonowa obejmująca stawki opłat związane z wytwarzaniem ciepła jak i jego przesyłem i dystrybucją z podziałem na opłaty stałe (wynikające z mocy zamówionej w MW) i opłaty zmienne (wynikające z pobranej energii cieplnej w GJ).

Cennik

Podział odbiorców na grupy

KWW

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do ich obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, należące do MPEC i przez nie eksploatowane

KWO
Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do ich obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne należące do MPEC i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, należące do odbiorców i przez nich eksploatowane
KWL
Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do ich obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, należące do MPEC i przez nie eksploatowane
KOO

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do ich obiektów poprzez sieć ciepłowniczą należącą do MPEC i przez nie eksploatowaną i węzły cieplne, należące do odbiorców i przez nich eksploatowane

SWW
Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do ich obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, należące do MPEC i przez nie eksploatowane
SWO
Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do ich obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne należące do MPEC i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, należące do odbiorców i przez nich eksploatowane
SWL
Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do ich obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, należące do MPEC i przez nie eksploatowane
SOO
Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do ich obiektów poprzez sieć ciepłowniczą należącą do MPEC i przez nie eksploatowaną oraz węzły cieplne, należące do odbiorców i przez nich eksploatowane

Pobierz cenniki

Napisz wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z poniższego formularza. Odpowiedź uzyskasz niezwłocznie po jej odczytaniu.

11 + 3 =

Skip to content