MPEC Braniewo

ul. Kościelna 4A

Telefon

55 644 15 15

E-mail

biuro@mpecbraniewo.pl

s

Pogotowie ciepłownicze

55 644 23 53

Prawo w energetyce

Strona główna » Taryfa dla ciepła » Prawo w energetyce

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MPEC BRANIEWO

Prawo w energetyce

Podstawą prawną funkcjonowania sektora energetycznego, w tym rynku ciepła jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne /Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 471, 1086, 1378 i 1565, z 2021 r. poz. 234 i 255/.

Na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne wydane zostały rozporządzenia wykonawcze wprowadzające m.in. regulacje w zakresie przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych, praw i obowiązków stron zawieranych umów jak i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią cieplną.

Są to w szczególności

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
  • Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Wykaz i treść aktów prawnych, orzeczeń sadowych i komentarzy dotyczących funkcjonowania rynku energetycznego, w tym rynku ciepła znaleźć można na stronach Urzędu Regulacji Energetyki.

Przejdź na stronę Urzędu Regulacji Energetycznej

Napisz wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z poniższego formularza. Odpowiedź uzyskasz niezwłocznie po jej odczytaniu.

13 + 3 =

Skip to content