MPEC Braniewo

ul. Kościelna 4A

Telefon

55 644 15 15

E-mail

biuro@mpecbraniewo.pl

s

Pogotowie ciepłownicze

55 644 23 53

Spółka

Strona główna » Spółka

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MPEC BRANIEWO

Od 1992 roku w Braniewie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie funkcjonuje na rynku w obecnej formie prawnej od czerwca 1992 r. Powołanie do życia przez Radę Miasta Braniewo było konsekwencją podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Elblągu.

Działalność ciepłownicza Spółki oparta jest na posiadanych koncesjach na wytwarzanie i przesył oraz dystrybucję energii cieplnej, taryfie dla ciepła, obowiązującym prawie w tym w szczególności ustawie prawo energetyczne z rozporządzeniami wykonawczymi oraz zawartymi umowami.

MPEC Sp. z o. o. oprócz działalności ciepłowniczej zajmuje się również obsługą składowiska odpadów. Na podstawie umowy z dnia 01.02.2003 r. zawartej z Urzędem Miasta Braniewa, Spółka prowadzi eksploatację Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych i Przemysłowych.

Władze Spółki

W ramach obowiązującej formy prawnej w spółce funkcjonują:

Zgromadzenie wspólników

Pełnomocnikiem Wspólnika mającym prawo do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Wspólników jest Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki.

Zarząd Spółki

Przedsiębiorstwem zarządza i reprezentuje je na zewnątrz Zarząd Spółki. Funkcję pełni:

  • Jolanta Błażejewska - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, która składa się z 5 członków powołanych na okres 3-letniej wspólnej kadencji.

Skład Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. wchodzą:

  • Anna Subaczewska
  • Jakub Kaczyński
  • Beata Balicka
  • Tomasz Palak
  • Marek Waszczyszyn

Napisz wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z poniższego formularza. Odpowiedź uzyskasz niezwłocznie po jej odczytaniu.

10 + 4 =

Skip to content