MPEC Braniewo

ul. Kościelna 4A

Telefon

55 644 15 15

E-mail

biuro@mpecbraniewo.pl

s

Pogotowie ciepłownicze

55 644 23 53

Przyłączenia

Strona główna » Strefa Klienta » Przyłączenia

Najnowsze informacje i wiadomości z Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie. 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MPEC BRANIEWO

Jak zostać odbiorcą ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej

Złożyć w siedzibie MPEC Sp. z o.o. ul. Kościelna 4A pisemny wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Wzór takiego wniosku można otrzymać w Dziale Głównego Energetyka ul. Kościelna 4A – I piętro pok. nr 11 tel. 55 644 15 15 wew. 117 lub pobrać ze strony internetowej.

MPEC Sp. z o.o. określi warunki techniczne przyłączenia (ważne 2 lata) i przedstawi projekt (wstępną wersję) umowy o przyłączenie do sieci.

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu do którego będzie doprowadzone ciepło.
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej
 • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
 • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

Jak podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej

Podłączenie w kilku krokach

 • Uzyskać warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Warunki przyłączenia wydaje MPEC właścicielowi obiektu na podstawie pisemnego wniosku.
 • Podpisać umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej przez właściciela obiektu.
 • Wykonać, na bazie warunków przyłączenia projekt budowlany węzła cieplnego. Projekt ten wykonany może być tylko przez osobę uprawnioną. Projekt złożony powinien być w dwóch egzemplarzach do uzgodnienia w Dziale Głównego Energetyka. Okres ważności warunków wynosi 2 lata. Jeśli termin ten zostanie przekroczony można wystąpić o jego przedłużenie.
 • MPEC wykona przyłącze do obiektu. Odbiorca pokryje koszty budowy przyłącza zgodnie z taryfą stawek opłat za przyłączenie do sieci oraz podpisaną umową przyłączeniową.
 • Zrealizować budowę węzła cieplnego na podstawie projektu budowlanego.
 • Zgłosić służbom eksploatacyjnym lub w biurze MPEC gotowość do odbioru instalacji węzła.
 • Podpisać umowę dystrybucji i sprzedaży ciepła z MPEC Sp. z o.o.
 • Po protokolarnym odbiorze węzła cieplnego przez służby eksploatacyjne MPEC i po złożeniu pisemnego wniosku, następuje rozpoczęcie dostawy ciepła.

 

Napisz wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z poniższego formularza. Odpowiedź uzyskasz niezwłocznie po jej odczytaniu.

8 + 11 =

Skip to content