MPEC Braniewo

ul. Kościelna 4A

Telefon

55 644 15 15

E-mail

biuro@mpecbraniewo.pl

s

Pogotowie ciepłownicze

55 644 23 53

Strona główna » Aktualności » BUDOWA SYSTEMU KOGENERACYJNEGO DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BRANIEWIE
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
25 maja 2021

BUDOWA SYSTEMU KOGENERACYJNEGO DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BRANIEWIE

BUDOWA SYSTEMU KOGENERACYJNEGO DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BRANIEWIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO DZIAŁANIE 1.6 PROMOWANIE WYKORZYSTYWANIA KOGENERACJI CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO UŻYTKOWE.

Podstawowym celem projektu, rozpatrywanym na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jest poprawa efektywności energetycznej kotłowni ciepłowni w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. poprzez budowę systemu wysokosprawnej kogeneracji do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Celem nadrzędnym projektu jest natomiast poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji do atmosfery substancji zanieczyszczających, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, pyłów oraz popiołów.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmować będzie:

1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej
2. Roboty budowlane wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem urządzeń
3. Zakup sprzętu i wyposażenia: silniki kogeneracyjne, stacja regazyfikacji
4. Zarządzanie procesem inwestycyjnym, usługi nadzoru inwestorskiego
5. Działania informacyjne i promocyjne

Planowane roboty budowlane obejmą następujący zakres:

• budowę układu kogeneracyjnego o łącznej mocy cieplnej znamionowej 4,502 (2 kogeneratory o mocy 2,251 MW każdy) i elektrycznej 4,0 MW (2 kogeneratory o mocy 2,0 MW każdy), wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną,
• budowę stacji regazyfikacji LNG,
• budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV na potrzeby wyprowadzenia mocy z układu kogeneracyjnego do sieci elektroenergetycznej,
• modernizację istniejącego układu zasilania elektroenergetycznego PEC-u w celu przyłączenia układu kogeneracyjnego do sieci elektroenergetycznej,

Realizacja projektu planowana jest w okresie od 15-02-2019 do 31.12.2022.

STRUKTURA FINANSOWANIA:

Wydatki całkowite projektu wynoszą 17 092 072,92 zł brutto
Koszty kwalifikowane 13 883 799,12
Wnioskowana kwota dofinansowania EFRR 6 635 897,75,
Wkład własny 10 456 175,17

W dniu 25.05.202lr. została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą inwestycji firmą Top Construction LTD Sp. k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 208. Wartość zadania 16 272 900,00 zł brutto.

W dniu 24.05.2021r. wszczęto postępowanie na Inwestora zastępczego w/w inwestycji. Planowany termin rozstrzygnięcia 01.06.2021r.

A może zainteresuje Cię także…

Napisz wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z poniższego formularza. Odpowiedź uzyskasz niezwłocznie po jej odczytaniu.

12 + 1 =

Skip to content