MPEC Braniewo

ul. Kościelna 4A

Telefon

55 644 15 15

E-mail

biuro@mpecbraniewo.pl

s

Pogotowie ciepłownicze

55 644 23 53

Strona główna » Aktualności » Kogeneracja gazowa w braniewskim MPEC-u.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
20 listopada 2019

Kogeneracja gazowa w braniewskim MPEC-u.

Kogeneracja gazowa w braniewskim MPEC-u.

 

Zmieniająca się koniunktura gospodarcza, a zwłaszcza wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie funkcjonowania systemów ciepłowniczych, zobowiązują przedsiębiorstwa ciepłownicze do stosowania rozwiązań ekologicznych ograniczających uciążliwą emisję substancji szkodliwych do otoczenia i tworzenia wizerunku przyjaznego dla środowiska.

Taka idea przyświeca działaniom Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie. Opracowywanie koncepcji rozwoju Spółki oraz jej dalszego funkcjonowania trwa od kilku lat i poparte było prowadzonym dialogiem technicznym oraz współpracą z firmami konsultingowymi i ośrodkami politechnicznymi.

W wyniku tych prac wybrano jako najbardziej efektywną – koncepcję rozwoju opartą na budowie wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

W dniu 25.07.2019 r. Spółka złożyła wniosek aplikacyjny do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki na ,,Budowę Systemu Kogeneracyjnego w MPEC Sp. z o.o. w Braniewie”.

W ramach zadania planowane jest wybudowanie:

  1. Układu kogeneracyjnego opartego na dwóch silnikach gazowych o parametrach każdego z nich:
  • całkowita moc elektryczna ok. 2000 kW
  • całkowita moc ciepłownicza ok. 2250 kW
  • sprawność elektryczna 42,6 %
  • sprawność cieplna 48 %
  • sprawność całkowita 90,6 %
  • zużycie gazu 497 m3/h
  1. Stacji regazyfikacji gazu LNG
  2. Infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej
  3. Spinki sieci ciepłowniczej łączącej sieć ciepłownicza ciepłowni ,,Kościelna” i ,,Stefczyka”

Planowana inwestycja pozwoli na wytworzenie w skojarzeniu energii cieplnej oraz elektrycznej, która jest w stanie pokryć 100% zapotrzebowania na energię elektryczną Przedsiębiorstwa. Produkcja energii elektrycznej w blokach kogeneracyjnych pozwoli na pozyskiwanie dodatkowych środków, z których nadwyżka wytworzonej energii elektrycznej umożliwi jej sprzedaż, oraz pozyskanie środków wynikających ze wsparcia kogeneracji.

Projektowana jednostka kogeneracyjna nie pokryje w całości zapotrzebowania na energię cieplną w sezonie grzewczym. Dlatego przewiduje się pracę we współpracy z istniejącym systemem cieplnym. W okresie grzewczym, praca elektrociepłowni wspomagana będzie przez istniejące kotły węglowe, z uwzględnieniem priorytetu pracy zespołu kogeneracyjnego.

Szacowana wartość inwestycji ok. 17 mln zł.

Zakładany termin realizacji 2020-2023 pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku i otrzymania dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.

Aktualne na dzień dzisiejszy złożony przez Spółkę wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, o dalszej weryfikacji i realizacji planowanej inwestycji będziemy informowali naszych Odbiorców i mieszkańców Braniewa.

 

 

 

A może zainteresuje Cię także…

Napisz wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z poniższego formularza. Odpowiedź uzyskasz niezwłocznie po jej odczytaniu.

14 + 13 =

Skip to content