MPEC Braniewo

ul. Kościelna 4A

Telefon

55 644 15 15

E-mail

biuro@mpecbraniewo.pl

s

Pogotowie ciepłownicze

55 644 23 53

Strona główna » Aktualności » Trwa legalizacja liczników ciepła
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
1 września 2023

Trwa legalizacja liczników ciepła

Główne liczniki ciepła, zainstalowane na przyłączach cieplnych, są własnością MPEC Sp. z o.o. w Braniewie. Spółka, na własny koszt, zleca wykonanie legalizacji liczników firmie zewnętrznej. Okres ważności legalizacji ciepłomierzy, wynosi 60 miesięcy. Spółka posiada szczegółową ewidencję liczników ciepła i na bieżąco kontroluje ważność ich legalizacji. MPEC Sp. z o.o. w Braniewie dokłada wszelkich starań, aby proces legalizacji przebiegał sprawnie i zakończył się przed początkiem sezonu grzewczego.

W przypadku, gdy licznik ciepła nie zostanie ponownie zainstalowany przed rozpoczęciem sezonu, odbiorca będzie rozliczany według Rozdziału 4, $37, ust.2, Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło:

  • ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru, oznaczoną symbolem „Qb”, oblicza się według wzoru:

                                    Qb  =  [ Qow ( tw – tb ) : ( tw – to ) + Qcwt ] x hb : ho

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Qb   –   ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru [w GJ],
Qow –    ilość ciepła zależną od warunków atmosferycznych, dostarczoną na ogrzewanie,
            w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo – rozliczeniowego [w GJ],
Qcwt –   ilość ciepła niezależną od warunków atmosferycznych, dostarczoną na podgrzewanie wody wodociągowej i na cele technologiczne w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego [w GJ],
tw –       normatywną temperaturę ogrzewanych pomieszczeń [w °C],

tb –       średnią temperaturę zewnętrzną w okresie braku prawidłowego pomiaru [w °C],
to –       średnią temperaturę zewnętrzną w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed     uszkodzeniem układu pomiarowo- rozliczeniowego [w °C],
hb –      liczbę dni w okresie braku prawidłowego pomiaru,
ho –      liczbę dni w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu    pomiarowo-rozliczeniowego.

                                                                              Dział Techniczny

A może zainteresuje Cię także…

Napisz wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z poniższego formularza. Odpowiedź uzyskasz niezwłocznie po jej odczytaniu.

9 + 9 =

Skip to content