W dniu 29 listopada  2016 roku w Teatrze Jaracza w Olsztynie odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Narodowy Bank Polski.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji państwowych oraz firm współpracujących, wśród których znalazła się nasza firma.

Galę prowadziła Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiej Pani Hanna Błońska, z rąk której Prezes Zarządu MPEC sp. z o.o.  Jolanta Błażejewska otrzymała wyróżnienie i podziękowania za współpracę.

 

DSCN0375

W piątek 28 października  Braniewskie Centrum Kultury zaingurowało rok kulturalny 2016/2017.

Jak co roku była okazja do nagrodzenia i wyróżnienia firm, które przyczyniły się do wspierania kultury.

Wśród nagrodzonych znalazło się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z.o.o.

Statuetkę „Mecenasa Kultury” i  podziękowania  odebrała Pani Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska.

 

Image6Image8image001Image5

ODBIORCY ENERGII CIEPLNEJ

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie ul. Kościelna 4a informuje wszystkich odbiorców energii cieplnej, że upust wody z wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, spowodowanego przeprowadzanym remontem w lokalu bądź wymianą grzejnika, wykonują służby techniczne naszego przedsiębiorstwa na zlecenie odbiorcy – mieszkańca budynku , potwierdzone przez administratora bądź zarządcę nieruchomości i złożone do działu SPT w MPEC Braniewo.

Napuszczenie nośnika energii cieplnej do instalacji centralnego ogrzewania następuje po zgłoszeniu odbiorcy o wykonaniu i zakończeniu remontu i uzgodnieniu terminu uzupełnienia zładu z działem SPT w MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

Zabrania się samowolnego upuszczania i napuszczania wody do instalacji wewnętrznej bez uzgodnienia ze służbami technicznymi MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

Opłata za uzupełnioną wodę do instalacji wewnętrznej naliczana jest na podstawie wskazania wodomierza zainstalowanego na gałęzi centralnego ogrzewania w węźle budynku oraz cennika obowiązującego aktualnie w naszym przedsiębiorstwie i uiszcza ją odbiorca po wystawieniu faktury obciążającej.

Aby dostawa energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania przebiegała bez zakłóceń przez cały okres grzewczy, wskazanym byłoby przeprowadzanie remontów przez odbiorców w okresie przerwy letniej, tj. w okresie od 15 maja do 15 września roku kalendarzowego.

            Główny Specjalista

Sekcji Przesyłu Termoenergii

Henryk Lewkowicz

             Prace remontowe i konserwacyjne przeprowadzone zostały w oparciu o opracowany plan remontowy. Przeprowadzono przeglądy, konserwację remonty kotłów, urządzeń nawęglających, odpylających, układów elektrycznych oraz aparatury kontrolno- pomiarowej.

Remonty dotyczyły:

- naprawy palenisk kotłów- wymiana uszczelniaczy, rusztowin, naprawa sklepień kotłów i czyszczenie instalacji

- naprawy urządzeń transportu opału i żużla- naprawa przenośników taśmowych i odżużlaczy

- naprawa pomp i wentylatorów

- remont odżużlacza ślimakowego

Dokonano demontażu konstrukcji kotła CR-1,25 L parowego wraz z pomostami i schodami oraz wykonano strop po pracach rozbiórkowych. Wykonano nowe konstrukcje nośne pod pomosty i schody.

W budynku Ciepłowni wykonano remont okien na poziomie odgazowywacza, wykonano prace malarskie w pomieszczeniu szlakowni, na klatce schodowej oraz na poziomie nawęglania oraz przygotowano część ścian elewacji zewnętrznej do malowania. Trwają dalsze prace budowlane.

W okresie przerwy remontowej wymieniono 4 zawory kulowe ø100 na kolektorze powrotnym c.o. oraz dokonano naprawy urządzeń elektrycznych szaf sterujących , urządzeń napędowych i instalacji oświetleniowej.

Wykonano przeglądy podstawowych ciągów technologicznych.

Urząd Dozoru Technicznego wykonał obowiązkowe badania okresowe kotłów tj. rewizje wewnętrzne, próby ciśnieniowe oraz rewizje zewnętrzne. Decyzje dopuszczające kotły szt. 4 do ruchu potwierdziły ich dobre przygotowanie do sezonu grzewczego.

Przeprowadzone zostały ekspertyzy stanu technicznego dwóch emitorów spalin (H-45 m, H—36 m), które potwierdziły ich dobry stan.

W ramach prac remontowo- modernizacyjnych zlecanych firmą zewnętrznym wykonano:

- wymianę wykładzin odżużlacza ślimakowego

- modernizację paleniska kotła WR5P wraz z naprawą części ciśnieniowej oraz wymianę sklepienia przedniego zapłonowego wraz z wymurówką komory paleniskowej

       Wykonane prace remontowo- konserwacyjne dobrze przygotowują Ciepłownię przy ul. Stefczyka do produkcji ciepła na potrzeby c.o. i cwu. na następny sezon grzewczy 2016/2017.

Kierownik Działu Koncesji

inż. Zdzisław Ogryzek