braniewo 

Problem zadłużenia Administracji Budynków Komunalnych wobec wspólnot mieszkaniowych sięga roku 2001, kiedy to dokonano umorzenia długów wszystkim, którzy nie płacili za lokale komunalne i socjalne. Wysokość tego umorzenia wynosiła wówczas około 600 tys. zł. Niestety było to tylko wirtualne umorzenie, ponieważ faktyczne obciążenie wobec wspólnot nie zostało spłacone. Od tamtej pory zadłużenie ABK rosło lawinowo, przez kolejne lata nie podjęto prób spłacania należności, wobec czego wspólnoty przestały realizować swoje zobowiązania wobec dwóch miejskich spółek: Wodociągów i MPECu. Obie spółki zaciągnęły kredyty na pokrycie strat, ABK jako zakład budżetowy nie było w stanie samodzielnie spłacać zadłużenia, odpowiedzialność za tę sytuację ponosiło miasto. Wszystkie gminy w Polsce borykają się z tymi samymi problemami, spora część mieszkańców po prostu nie płaci za korzystanie z dobrodziejstwa jakim jest mieszkanie komunalne czy socjalne, są to dłużnicy notoryczni, którzy nie podejmują nawet prób wyjścia z trudnej sytuacji.

Braniewo nie jest tutaj wyjątkiem. W roku 2015 podjęliśmy próbę wyjścia z trudnej sytuacji wprowadzając program dobrowolnego odpracowania zadłużenia wobec miasta, przy jednoczesnym zobowiązaniu do regulowania bieżących należności. Spora część mieszkańców skorzystała z tej możliwości i podjęła się odpracowania swoich długów. Rejestr prac prowadzi w imieniu miasta ABK. Jednak nadal pozostaje duża grupa mieszkańców, którzy korzystają z mieszkań, ale nie płacą za nie, obciążając tym samym budżet miasta. Konsekwencje tego ponosimy my, wszyscy mieszkańcy Braniewa, którzy regularnie płacimy swoje zobowiązania, to my płacimy nienaprawionymi chodnikami, dziurami w ulicach itp.. Obecnie wprowadzone zostały restrykcyjne zmiany w podejściu do notorycznych dłużników. Po pierwsze są oni przesiedlani do lokali o gorszym standardzie, po drugie podejmowane są próby egzekucji zadłużenia, a w najgorszym wypadku grozi eksmisja. Tylko konsekwentne i rzeczowe działanie może w tej sytuacji przynieść rezultaty.

W roku 2016 miasto spłaciło ponad 700 tys. zł z całego zadłużenia, zawarte też zostały ugody i porozumienia na kolejne lata na spłatę pozostałego długu, co roku na kwotę ok. 300 tys. zł. Poza tym ABK zobowiązana jest na bieżąco regulować swoje należności oraz prowadzić windykację długów. Zadłużenie miasta to przede wszystkim wyemitowane obligacje, obecnie do spłaty pozostało ok. 11,5 mln zł, ale też należności wobec Agencji Mienia Wojskowego, w tej chwili regulowane na bieżąco oraz zadłużenie ABK wobec wspólnot, do spłaty pozostało prawie 1,8 mln zł. W 2015 roku rozwiązaliśmy problem wieloletniego zadłużenia miasta wobec Agencji Mienia Wojskowego, spłacając kwotę blisko 700 tys. zł (należności niepłacone były od roku 2010) . Zrozumiałym jest, że wierzyciele domagają się swoich pieniędzy w trybie natychmiastowym, nie bacząc na to czy miasto ma zabezpieczone środki w budżecie. Dlatego tak ważne dla mnie było uregulowanie sytuacji i podjęcie zdecydowanych działań, a co za tym idzie uregulowanie sytuacji finansowej miasta. W roku 2016 rozpoczęliśmy spłatę zadłużenia wobec wspólnot mieszkaniowych i jeśli współpraca nadal będzie układała się rzeczowo pozbędziemy się i tego zadłużenia.

Burmistrz Miasta Braniewa

             Monika Trzcińska

W dniu 29 listopada  2016 roku w Teatrze Jaracza w Olsztynie odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Narodowy Bank Polski.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji państwowych oraz firm współpracujących, wśród których znalazła się nasza firma.

Galę prowadziła Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiej Pani Hanna Błońska, z rąk której Prezes Zarządu MPEC sp. z o.o.  Jolanta Błażejewska otrzymała wyróżnienie i podziękowania za współpracę.

 

DSCN0375

W piątek 28 października  Braniewskie Centrum Kultury zaingurowało rok kulturalny 2016/2017.

Jak co roku była okazja do nagrodzenia i wyróżnienia firm, które przyczyniły się do wspierania kultury.

Wśród nagrodzonych znalazło się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z.o.o.

Statuetkę „Mecenasa Kultury” i  podziękowania  odebrała Pani Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska.

 

Image6Image8image001Image5