W dniu 31 października 2018 r. zakończono prace nad rozbudową sieci ciepłowniczej z przyłączeniami do budynków przy ul Elbląskiej w Braniewie. Możliwość przyłączenia do sieci miejskiej otrzymali mieszkańcy budynków 13, 15, 19 i 21. Wykonano również modernizację sieci do budynków od 25A do 29A. Inwestycję zakończono całkowitym odtworzeniem terenu.

     2         3

 

1

logo unia

W dniu 30.10.2018 roku dokonano odbioru technicznego i uruchomiono dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie. Tym samym dobiegła końca realizacja projektu, na który przedsiębiorstwo otrzymało 85% bezzwrotnego dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie zrealizowano w ramach Osi Priorytetowej 4 - ,,Efektywność energetyczna” Działanie 4.1 ,,Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Całkowita wartość projektu 389.627,00 zł, koszty kwalifikowane 243.693,14 zł, dofinansowanie 207.139,17 zł.

Wykonawcą projektu wyłonionym w trakcie ogłoszonego postępowania przetargowego była firma POL-SOLAR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oddział w Olsztynie.

Celem projektu była budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych. W ramach zrealizowanej inwestycji powstały mikroinstalacje fotowoltaiczne, w tym pierwsza została zabudowana na dachu budynku biurowego przy ul. Kościelnej w skład której wchodzi 60 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,1 kWp , druga naziemna została zainstalowana na placu przy ciepłowni na ul. Stefczyka, w skład której wchodzi 140 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,90 kWp .

Farma fotowoltaiczna na dachu budynku biurowego przy ul. Kościelnej

 DSCN1580DSCN1584

Farma fotowoltaiczna naziemna przy ciepłowni na ulicy Stefczyka

DSCN1540DSCN1541

Układ technologiczny instalacji fotowoltaicznej wykorzystując efekt fotoelektryczny, wytwarza energię elektryczną z promieniowania słonecznego o parametrach sieci elektroenergetycznej. Wytworzona energia zostanie zagospodarowana w wewnętrznej instalacji elektrycznej Spółki z możliwością oddania nadwyżki do systemu operatora zewnętrznego.

Zrealizowana inwestycja wpłynie pozytywnie na globalneograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej zwiększy konkurencyjność Spółki. Zostaną podniesione wskaźniki produkcji energii z OZE oraz zmniejszy się ilość zakupywanej energii elektrycznej od dostawcy zewnętrznego zmniejszając koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

 mpec

POŻEGNANIE ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ PRACOWNIKA

 

 

             W dniu 25.09.2018 r. w siedzibie Spółki odbyło się Spotkanie Zarządu MPEC z odchodzącą na emeryturę pracownicą laboratorium panią Krystyną Korobą.

         Wręczając wiązankę kwiatów i pamiątkowy prezent Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska podziękowała pani Krystynie za sumienność i zaangażowanie w pracę oraz za budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, życząc samych pogodnych i radosnych chwil oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

DSCN1567

Umowa o dofinansowanie kształcenia pracowników.

 

           Dnia 12.09.2018 r. podpisano umowę między Starostą Braniewskim a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie. Umowa dotyczy przyznania środków finansowych na kształcenie pracowników MPEC z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetu nr 1 MRPiPS nr 2 Rady Rynku Pracy zgodnie z wnioskiem CAZ-OS.536.17.2018.ES z dnia 10.08.2018 r. na podstawie art. 69 a i b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) oraz Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 117).

          Z upoważnienia starosty umowę podpisał  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie – pan Jerzy Welke, natomiast w imieniu MPEC podpis złożyła Prezes Zarządu – pani Jolanta Błażejewska

         Pozyskane środki pokryją 80% poniesionych kosztów kształcenia. Dzięki uzyskanej pomocy finansowej pracownicy Spółki będą mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji.

 

6 lipca bieżącego roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” odbyła się Sztafeta Miejska zwana również Sztafetą Pokoleń. Bieg zorganizowano pod patronatem Burmistrz Miasta Braniewa Moniki Trzcińskiej z okazji rokrocznie obchodzonych Dni Braniewa.

Na starcie stanęło 10 drużyn w skład których wchodzili mieszkańcy miasta, pracownicy Spółek, urzędów oraz organizacji z terenu Braniewa. Drużyna MPEC, którą tworzyli pracownicy oraz członkowie ich rodzin w ostatecznej kwalifikacji zajęła 7 miejsce. Wszyscy uczestnicy sztafety otrzymali pamiątkowe statuetki i integrowali się wspólnie przy ognisku.

 

20180706_181114
20180706_181114
20180706_181750
20180706_181750
20180706_182156_001
20180706_182156_001
20180706_183556
20180706_183556
36683041_1949460821805088_7968135228617129984_o
36683041_1949460821805088_7968135228617129984_o
36707701_1949462311804939_6882793200461807616_o
36707701_1949462311804939_6882793200461807616_o
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku           z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie,

adres: ul. Kościelna 4A, 14 – 500 Braniewo,

tel. 55 644 15 15/fax 55 644 15 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                               

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub b) RODO w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania umowy  przez administratora lub przez stronę trzecią.
 1. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych. 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy
 1. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 1. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 

W dniu 26-05-2018 roku odbyły się zawody wędkarskie spławikowe zorganizowane dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie o Puchar Zarządu MPEC Sp. z o.o.

Zawody przeprowadzono na kanale roboczym Elektrowni Wodnej w Pierzchały.

W zawodach uczestniczyło 16 zawodników w konkurencji indywidualnej i drużynowej co stanowi 22% ogółu pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Po podliczeniu wyników uzyskanych przez poszczególnych zawodników jak i poszczególne drużyny klasyfikacja przedstawia się następująco:

 

 • Klasyfikacja indywidualna:

Pierwsze miejsce – Gawron Krzysztof

Drugie miejsce – Ogryzek Wiesław

Trzecie miejsce – Salitra Jacek

 • Klasyfikacja drużynowa:

Pierwsze miejsce drużyna w składzie:

- Dudek Leszek

- Gawron Krzysztof

- Rosiecki Jerzy

Drugie miejsce drużyna w składzie:

- Marek Cetler

- Henryk Lewkowicz

- Wiesław Ogryzek

Trzecie miejsce drużyna w składzie:

- Salitra Jacek

- Kania Łukasz

- Kisiel Leon

 

Puchary w imieniu Zarządu wręczał dyr. ds. technicznych Robert Zakrzewski

 

 

Organizator zawodów

Marek Cetler

20180526 08304620180526 08313720180526 08321220180526 083325