W dniu 29 listopada  2016 roku w Teatrze Jaracza w Olsztynie odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Narodowy Bank Polski.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji państwowych oraz firm współpracujących, wśród których znalazła się nasza firma.

Galę prowadziła Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiej Pani Hanna Błońska, z rąk której Prezes Zarządu MPEC sp. z o.o.  Jolanta Błażejewska otrzymała wyróżnienie i podziękowania za współpracę.

 

DSCN0375

W piątek 28 października  Braniewskie Centrum Kultury zaingurowało rok kulturalny 2016/2017.

Jak co roku była okazja do nagrodzenia i wyróżnienia firm, które przyczyniły się do wspierania kultury.

Wśród nagrodzonych znalazło się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z.o.o.

Statuetkę „Mecenasa Kultury” i  podziękowania  odebrała Pani Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska.

 

Image6Image8image001Image5

ODBIORCY ENERGII CIEPLNEJ

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie ul. Kościelna 4a informuje wszystkich odbiorców energii cieplnej, że upust wody z wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, spowodowanego przeprowadzanym remontem w lokalu bądź wymianą grzejnika, wykonują służby techniczne naszego przedsiębiorstwa na zlecenie odbiorcy – mieszkańca budynku , potwierdzone przez administratora bądź zarządcę nieruchomości i złożone do działu SPT w MPEC Braniewo.

Napuszczenie nośnika energii cieplnej do instalacji centralnego ogrzewania następuje po zgłoszeniu odbiorcy o wykonaniu i zakończeniu remontu i uzgodnieniu terminu uzupełnienia zładu z działem SPT w MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

Zabrania się samowolnego upuszczania i napuszczania wody do instalacji wewnętrznej bez uzgodnienia ze służbami technicznymi MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

Opłata za uzupełnioną wodę do instalacji wewnętrznej naliczana jest na podstawie wskazania wodomierza zainstalowanego na gałęzi centralnego ogrzewania w węźle budynku oraz cennika obowiązującego aktualnie w naszym przedsiębiorstwie i uiszcza ją odbiorca po wystawieniu faktury obciążającej.

Aby dostawa energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania przebiegała bez zakłóceń przez cały okres grzewczy, wskazanym byłoby przeprowadzanie remontów przez odbiorców w okresie przerwy letniej, tj. w okresie od 15 maja do 15 września roku kalendarzowego.

            Główny Specjalista

Sekcji Przesyłu Termoenergii

Henryk Lewkowicz